Олуулаа

Хүүхдүүд бид нар сургууль дээрээ
Хөгжилтэйхэн байдаг даа
Олуулаа бид дуулдаг даа
Олуулаа бид бүжиглэдэг
Олуулаа, олуулаа, оолуулаа
Багачууд бид нар сургууль дээрээ
Баясалтайхан байдаг даа
Олуулаа бид уншдаг даа
Олуулаа бид хөгжимддөг
Олуулаа, олуулаа, оолуулаа

Жаалууд бид нар сугууль дээрээ
Жаргалтайхан байдаг даа
Олуулаа бид авяастай
Олуулаа бид авхаалжтай
Олуулаа, олуулаа, оолуулааа...

Facebook Twitter Google Plus