Эрх цагаан ишиг

Эзэндээ ээлтэй

Ижилдээ чимэгтэй

Эрх цагаан ишиг минь

Хөөрхөн дөө, хөөрхөн

Өнөөдөр би хургачин хүү

Өсөхөөрөө малчин

Эрх цагаан ишгэндээ

Хайртайдаа хайртай

Facebook Twitter Google Plus