Бөөн баяр

Хүүхдийн сэтгэл шиг цэлмэгхэн
Монгол наадмын тэнгэр дор
Эв найрамдал дүүрэн, дүүрэн
Инээд баясал тодхон, тодхон

Бөөн баяр аа
Бөөн баяр аа
Бөөн бөөн баяр аа хө

Хүүхдийн сэтгэл шиг цэлмэгхэн
Монгол наадмын тэнгэр дор
Дуу хөгжим дүүрэн, дүүрэн
Дурсамж яриа тодхон, тодхон

Бөөн баяр аа
Бөөн баяр аа
Бөөн бөөн баяр аа хө

Хүүхдийн сэтгэл шиг цэлмэгхэн
Монгол наадмын тэнгэр дор
Эрх чөлөө дүүрэн, дүүрэн
Ирээдүйн алхаа тодхон, тодхон

Бөөн баяр аа
Бөөн баяр аа
Бөөн бөөн баяр аа хө

Facebook Twitter Google Plus