Мөн дөө би

Аав намайг аавын хүү гэдэг
Ээж намайг ээжийн хүү гэдэг
Аавын ч хүү ээжийн ч хүү
Мөн дөө би
Өвөө намайг өвөөгийн хүү гэдэг
Эмээ намайг эмээгийн хүү гэдэг
Өвөөгийн ч хүү эмээгийн ч хүү
Мөн дөө би
Ах намайг ахын дүү гэдэг
Эгч намайг эгчийн дүү гэдэг
Ахын ч дүү эгчийн ч дүү
Мөн дөө би

Facebook Twitter Google Plus