Есөн сарын нэгэн

Алтан навчис хийслээ дээ
Аяний шувууд буцлаа даа
Есэн сарийн нэгэн боллоо
Хүссэн өдөр ирлээ дээ
Номхон морио уналаа даа
Номтой цүнхээ үүрлээ дээ
Ээждээ үнсүүлээд аавыгаа дагаад
Эрдэм сурахаар мордлоо доо
Сайхан цагаан байшинтай
Гайхам олон хүүхэдтэй
Сургуульд ирээд багшаар угтуулж
Сурагч болох баяртай
Мөнгөн хонх нь жингэнэлэээ
Мянган эрдэмд дуудлаа даа
Есэн сарийн нэгэн сайхнаа
Эсэн баяраар цалгилаа

Facebook Twitter Google Plus