Бидний тухай

Үүсгэн байгуулагч

Б.Энхбаатар

Мэргэжил: 

Боловсрол:

Ажилласан байдал: 

Шагнал: