Бидний тухай

Үүсгэн байгуулагч

Доржийн Г

Мэргэжил: М

Боловсрол: Х аймгийн Б хотын 10 жилийн дунд сургууль, Монгол Улсын Их Сургуулийг тус тус дүүргэсэн.

Ажилласан байдал: 1997-1999 онд "М" инженер, 2000-2003 онд “Г” төсөлд мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн, 2007-2008 онд “O” инженер, 2007 оноос хойш "Монголын" ХХК-д мэдээллийн технологийн мэргэжилтнээр ажиллаж байна.

Шагнал: Банк