АНД МИНЬ ЧИ ХААЛГА ТОГШООЧ

Наран саран ээлжлэн ээлжлэн
Нэг л мэдэхэд насыг нэмнэ
Нүгэл буяныг дэнслэн дэнслэн
Нэг л мэдэхэд жилийг тойрно 

Намар намраар алслан холдох 
Гэгээн багын өдрөө дурсана 
Наслах тусмаа сэтгэл зөөлөрч 
Бусдын гэмийг уучилах болно 
Аяа анд минь чи хаалгыг минь тогшооч 
 
Мөнх бусын заяа тавиланд 
Гунигийн бороо цээжнээ зүсэрнэ 
Морин хуурын зөөлөн эгшиг 
Миний зүрхийг аргадан уянгална 
Өдөр өдрөөр надаас холдох 
Гэнэн цайлган насаа дурсана 
Өтлөх тусмаа улам нялхарч 
Сэтгэл гэдэг эмзэг болно 
Аяа анд минь чи хаалгыг м
 Наран саран ээлжлэн ээлжлэн 
Нэг л мэдэхэд насыг нэмнэ 
Нүгэл буяныг дэнслэн дэнслэн 
Нэг л мэдэхэд жилийг тойрно 
Намар намраар алслан холдох 
Гэгээн багын өдрөө дурсана 
Наслах тусмаа сэтгэл зөөлөрч 
Бусдын гэмийг уучилах болно 
Аяа анд минь чи хаалгыг минь тогшооч 
 
Мөнх бусын заяа тавиланд 
Гунигийн бороо цээжнээ зүсэрнэ 
Морин хуурын зөөлөн эгшиг 
Миний зүрхийг аргадан уянгална 
Өдөр өдрөөр надаас холдох 
Гэнэн цайлган насаа дурсана 
Өтлөх тусмаа улам нялхарч 
Сэтгэл гэдэг эмзэг болно 
Аяа анд минь чи хаалгыг минь тогшооч
Facebook Twitter Google Plus