Нууцхан хайр

Миний сэтгэлийн гэгээн нууцхан хайр

Учрал гэдгийг хэзээ ч үзэхгүй

Хүсэл хэвээрээ зүрхийг минь догдлуулсан

Хан хурмастын гоо дагина байж дээ

Миний сэтгэлийн нууцхан хайр

Хагацал гэдгийг хэзээ ч үзэхгүй

Мөрөөдөл хэвээрээ зүрхийг минь догдлуулсан

Мөнгөн цагаахан зүүд байж дээ

Үсийг чинь бодлоороо би илбэнэ

Үнэрийг чинь хүслээрээ би мэдрэнэ

Нэрийг чинь сэтгэлдээ би шивнэнэ

Гарыг чинь зүүдэндээ би атгана

Миний сэтгэлийн гэгээн нууцхан хайр

Учрал гэдгийг хэзээ ч үзэхгүй

Хүсэл хэвээрээ зүрхийг минь догдлуулсан

Хан хурмастын гоо дагина байж дээ

Үсийг чинь бодлоороо би илбэнэ

Үнэрийг чинь хүслээрээ би мэдрэнэ

Нэрийг чинь сэтгэлдээ би шивнэнэ

Гарыг чинь зүүдэндээ би атгана

Үсийг чинь бодлоороо би илбэнэ

Үнэрийг чинь хүслээрээ би мэдрэнэ

Нэрийг чинь сэтгэлдээ би шивнэнэ

Гарыг чинь зүүдэндээ би атгана

Миний сэтгэлийн гэгээн нууцхан хайр

Учрал гэдгийг хэзээ ч үзэхгүй

Хүсэл хэвээрээ зүрхийг минь догдлуулсан

Хан хурмастын гоо дагина байж дээ

Үсийг чинь бодлоороо би илбэнэ

Үнэрийг чинь хүслээрээ би мэдрэнэ

Нэрийг чинь сэтгэлдээ би шивнэнэ

Гарыг чинь зүүдэндээ би атгана

Үсийг чинь бодлоороо би илбэнэ

Үнэрийг чинь хүслээрээ би мэдрэнэ

Нэрийг чинь сэтгэлдээ би шивнэнэ

Гарыг чинь зүүдэндээ би атгана

Үсийг чинь бодлоороо би илбэнэ

Үнэрийг чинь хүслээрээ би мэдрэнэ

Нэрийг чинь сэтгэлдээ би шивнэнэ

Гарыг чинь зүүдэндээ би атгана

 

Facebook Twitter Google Plus