Нутаг

Алтан хундагын дэлбээнд нь

Мөнгөн шүүдэр сөгнөөстэй

Аавын мөртэй шороонд нь

Есөн эрдэнэ үелээстэй

Аавын мөртэй шороонд нь

Есөн эрдэнэ үелээстэй

Сүргийн бэлчээр бэл рүүгээ

Сүүдэр ч үгүй хөхрөөстөй

Сүүгээ өргөх ээжий минь

Хүүгээ дандаа санаастай

Сүүгээ өргөх ээжий минь

Хүүгээ дандаа санаастай

Салаа мянган төглөөрөө

Салхи төөрөөд унтаастай

Салгуу холоос намайгаа

Сарнаар ч нарнаар ч дуудаастай

Салгуу холоос намайгаа

Сарнаар ч нарнаар ч дуудаастай

Facebook Twitter Google Plus