18 НАС

Шүүдэрхэн тунгалаг
Гэрэлт ододтой шөнөжин ирмэлцэж мөрөөдөж хоноод
Алтан нарын болорхон туяанд
Анхны болзоонд зогсмоор санагдаад
Аяа миний 18 нас
Ахиад ирэхгүй ч мөнхийн гэрэлтэй нас
Ахин ирэхгүй ч мөнхийн гэрэлтэй нас

Болорхон нууцлагхан
Гэгээн хүсэлтэй дотно танилхан царайг ургуулаад
Үүрээр түүнийхээ улаахаан уруулаар
Үнсүүлж зүүдлээд сэрмэгцээ ичингүйрээд
Аяа миний 18 нас
Ахиад ирэхгүй ч мөнхийн гэрэлтэй нас

Шүүдэрхэн тунгалаг
Гэрэлт ододтой шөнөжин эрмэлзэж мөрөөдөж хоноод
Алтан нарын болорхон туяанд
Анхны болзоонд зогсмоор санагдаад
Аяа миний 18 нас
Ахиад ирэхгүй ч мөнхийн гэрэлтэй нас
Ахин ирэхгүй ч мөнхийн гэрэлтэй нас

Facebook Twitter Google Plus