Юндэн гөөгөө

Данагар данагар алхаатай яа хө

Дал мөрөө давсан гэзэгтэй еэ хө

Да вангийн Юндэн гөөгөө

Даанч цэвэрхэн төржээ хө

Заамаар нь жавар орно гээд хө

Захтай дүүдүүг хийгээд өгсөн юм аа хө

Завсар зайгүй ханилна гээд

Заарын үнэр шингээсэн юм аа хө

Хүзүүгээр нь жавар орно гээд хө

Хөвөнтэй дүүдүүг хийгээд өгсөн юм аа

Хүнээс илүү ханилна гээд

Хүдрийн заарыг шингээсэн юм аа хө

Facebook Twitter Google Plus