Гандий мод

Гандий юу модондоо

Галуу нь эргэнээ хө

Газрын маань холоосоо

Хүү маань ирнэ ээ хө

Тоорой юу модондоо

Тогоруу эргэнээ хө

Тоосны маань холоосоо

Хүү маань ирнэ ээ хө

Самартай юу модондоо

Шаазгай шагширна даа хө

Санааны маань үзүүрээсээ

Хүү маань ирнэ ээ хө...

Facebook Twitter Google Plus