Бүстийн цэнхэр нуур

Оддын доор хуучрах эрт урьдын домогтой
Онгон уулаа тэврэх шиг ижий таны төрхтэй

Бүстийн цэнхэр нуураа санаад байна
Бүртийж хоцорсон ээжээ үгүйлээд байна

Нарны доор мэлтэлзэх усны шувуудын ганганаатай
Нас нэмэх тоогоор ухаан бодол ургаастай

Бүстийн цэнхэр нуураа санаад байна
Бүртийж хоцорсон ээжээ үгүйлээд байна

Сарны доор мэлтэлзэн ширгэх нь үгүй ундрагатай
Салхины аясаар хээлдэх шилэн мөнгөн долгиотой

Бүстийн цэнхэр нуураа санаад байна
Бүртийж хоцорсон ээжээ үгүйлээд байна

Facebook Twitter Google Plus