Шаргын говийн ялаа

Зах нь үгүй замын дундуур гарц хайна

Зөөлөн салхи нүүрэнд минь шивнэнэ

Өдөр шөнийн өнгө нь ижилхэн ээлжлэнэ

Хайсан зүйлээ хаанаас олж болох вэ

Ханах сэтгэлээ бие минь яаж гээвээ

Хязгаар үгүй талаас хайж эрлээ зэрэглээ

Цэнхэр сарны гэрлийн гялбаа нь

Сэтгэлд урсах элсэн цагийг хүлээнэ

Шаргын говиор дүнгэнэх ялаа нь

Сарьсан дотроо дуугаа дуулан дүүлнэ

Шаргал гунигаа цайндаа хөшиглөнө

Шаргын говиор салхитай тоглоно

Орон зайд нүүх толгодоо тоолон гишиглэнэ

Цэнхэр сарны гэрлийн гялбаа нь

Сэтгэлд урсах элсэн цагийг хүлээнэ

Шаргын говиор дүнгэнэх ялаа нь

Сарьсан дотроо дуугаа дуулан дүүлнэ

Зах нь үгүй замын дундуур би гарц хайна

Зөөлөн салхи нүүрэнд минь чанга шивнэнэ

Өдөр шөнийн өнгө нь яг ижилхэн

Эргэлдэн ээлжлэнэ            

Хайсан зүйлээ хаанаас би олж болох вэ

Ханах сэтгэлээ бие минь яаж гээгээ вэ

Хязгаар үгүй талаас би хайж эрлээ

Надад үзэгдэнэ говийн зэрэглээ

 

 

Facebook Twitter Google Plus