Мөнгө

  Money money money money
  Money money money money
  Money money money money
  Money money money money

Мөнгө аз жаргалын түлхүүр ээ
Мөнгө бэлтэй зоосон мөнгө, заяатай хүний боол
Мөнгө биегүй хоосон мөнгө, залхуу хүний хаан
Мөнгө дулаан нүдээр тосвол шувуу шиг цуваад ирнэ ээ
Мөнгө дургүй нь хэрвээ хүрвэл шувуу шиг үргээд ниснэ ээ

  Мөнгөнд дургүй хэн ч байхгүй
  Мөнгөгүй бүтэх юм хаа ч байхгүй
  Гэгээн мөнгийг хүндэл, ариун мөнгийг соронзон мэт татаач
  Money money money money
  Money money money money
  Money money money money
  Money money money money

Мөнгө аз жаргалын түлхүүр ээ
Мөнгө ааш ялдам мөнгө, ухаантай хүний зарц
Мөнгө авир хэрцгий мөнгө, мунхаг хүний ноён
Мөнгө зэрвэс зөөлөн харвал салхи шиг хийсээд ирнэ ээ
Мөнгө зэвүүн нь хэрвээ хүрвэл салхи шиг хуйлраад одно оо

  Мөнгөнд дургүй хэн ч байхгүй
  Мөнгөгүй бүтэх юм хаа ч байхгүй
  Гэгээн мөнгийг хүндэл, ариун мөнгийг соронзон мэт татаач
  Money money money money
  Money money money money
  Money money money money
  Money money money money

Мөнгө аз жаргалын түлхүүр ээ
Мөнгө халуун сүлдтэй мөнгө, хувьтай хүний жаргал
Мөнгө хүйтэн тоотой мөнгө, хувьгүй хүний зовлон
Мөнгө эв нь хэрвээ олвол бороо шиг намираад ирнэ ээ
Мөнгө эгдүү нь хэрвээ хүрвэл шороо шиг шуураад одно оо

  Мөнгөнд дургүй хэн ч байхгүй
  Мөнгөгүй бүтэх юм хаа ч байхгүй
  Гэгээн мөнгийг хүндэл, ариун мөнгийг соронзон мэт татаач
  Money money money money
  Money money money money
  Money money money money
  Money money money money
  Мөнгө аз жаргалын түлхүүр ээ
  Money money money money
  Money money money money
  Money money money money
  Money money money money
  Money
 

Facebook Twitter Google Plus