Хуурамч биш

Тэнүүн сайхан
амьдрах гэж
чамайгаа би
чинь харуулдана
Цэцэг тавьсан
цонхныхоо дэргэд
чамайгаа би хүлээнэ
Намуухан үлээх
салхинд навчис
бүхэн хийсэх юм
Найз нь хэзээ ч
навч шиг хийсэхгүй
Хуурамч бишээ
миний сэтгэл
Хувирч хэзээ ч
чамайгаа гомдоохгүй
Хуурамч бишээ
миний сэтгэл
Хувирч хэзээ ч
чамайгаа гомдоохгүй
Хорвоод ганцхан
чамайгаа би сайхан
гэж хэлэхгүй ч
Хоёр биенээ
хайрлаж явбал
жаргал тэр биз дээ
Уйтгар гунигийг
ганцаараа хэн ч
гэтлэхгүй ч
Уучлаарай найз
минь намайгаа
Хуурамч бишээ
миний сэтгэл
Хувирч хэзээ ч
чамайгаа гомдоохгүй
Хуурамч бишээ
миний сэтгэл
Хувирч хэзээ ч
чамайгаа гомдоохгүй
Тэнүүн сайхан
амьдрах гэж
чамайгаа би
чинь харуулдана
Цэцэг тавьсан
цонхныхоо дэргэд
чамайгаа би хүлээнэ
Намуухан үлээх
салхинд навчис
бүхэн хийсэх юм
Найз нь хэзээ ч
навч шиг хийсэхгүй
Хуурамч бишээ
миний сэтгэл
Хувирч хэзээ ч
чамайгаа гомдоохгүй
Хуурамч бишээ
миний сэтгэл
Хувирч хэзээ ч
чамайгаа гомдоохгүй
Хуурамч бишээ
миний сэтгэл
Хувирч хэзээ ч
чамайгаа гомдоохгүй
Хуурамч бишээ
миний сэтгэл
Хувирч хэзээ ч
чамайгаа гомдоохгүй
Facebook Twitter Google Plus