Шинэ жилийн бүжиг

Цагаахан хустай
ижилдэн бүжье ээ
Ногоохон гацууртай
найган бүжье ээ
Хуучин оноо
үдэнхэн бүжье ээ
Шинэхэн оноо
тэврэнхэн бүжье ээ
Бүжье бүжье
бүгдээрээ
Бөжин туулайг
эргэлдүүлэн бүжье
Дуулъя бүгдээрээ
дуулъя
Дураараа наадан
цэнгэн бүжье ээ
Өвлийн өвгөнтэй
наадан бүжье
Олон охидтой
цэнгэн бүжье ээ
Сарнай тэврэн
уяранхан бүжье
Саатан наадан
дууланхан бүжье ээ
Бүжье бүжье
бүгдээрээ
Бөжин туулайг
эргэлдүүлэн бүжье
Дуулъя бүгдээрээ
дуулъя
Дураараа наадан
цэнгэн бүжье ээ
Шинэ сартай
ханьсан бүжье ээ
Шүлэг дуугаа
аялан бүжье ээ
Хайрын сэтгэлээр
уяранхан бүжье
Хайртай хосоо
тэврэнхэн бүжье ээ
Бүжье бүжье
бүгдээрээ
Бөжин туулайг
эргэлдүүлэн бүжье
Дуулъя бүгдээрээ
дуулъя
Дураараа наадан
цэнгэн бүжье ээ
Бүжье бүжье
бүгдээрээ
Бөжин туулайг
эргэлдүүлэн бүжье
Дуулъя бүгдээрээ
дуулъя
Дураараа наадан
цэнгэн бүжье ээ
 
Facebook Twitter Google Plus