Чи миний

Чи миний

наран билээ

Чи миний

саран билээ

Чи миний

аялгуу билээ

Чи миний

амьдрал билээ

Мандах нартай

өглөө байдаг даа

Мартаж боломгүй

дурсамж байдаг даа

Хувирч сарнихгүй

ухаарал байдаг даа

Хуучирч урсамгүй

мөчүүд байдаг даа

Чи миний

наран билээ

Чи миний

саран билээ

Чи миний

аялгуу билээ

Чи миний

амьдрал билээ

Бороо шивэрсэн

өдрүүд байдаг даа

Бодлоос гарамгүй

үдэш байдаг даа

Мөнгөн туяатай

долгис байдаг даа

Мөрөөдөлд холын

харгуй байдаг даа

Чи миний

наран билээ

Чи миний

саран билээ

Чи миний

аялгуу билээ

Чи миний

амьдрал билээ

Итгэл бэлэглэсэн

инээд байдаг даа

Эргэж ирэхгүй

хормууд байдаг даа

Зүүдэнд дэлгэрсэн

цэцэгс байдаг даа

Зүрхэнд шингэсэн

хайр байдаг даа

Чи миний

наран билээ

Чи миний

саран билээ

Чи миний

аялгуу билээ

Чи миний

амьдрал билээ

Чи миний

наран билээ

Чи миний

саран билээ

Чи миний

аялгуу билээ

Чи миний

амьдрал билээ

Чи миний

Чи миний

Чи миний

Чи миний

амьдрал билээ

Чи миний

амьдрал билээ

Facebook Twitter Google Plus