Сэтэрт тал

Дөрөө шүргэхэд өвс нь хуурддаг
Дөмгөрхөн хээр тал мину зээ
Амгай шаргихад дуу нь төрдөг
Алтанхан тал нутаг мину зээ
Тэнгэрйин хөх сэтэртэй
Тэнүүхэн сэлүүхэн нутаг минь
Энгэр цээжинд сахиустай
Эртний хаадын өлгий минь ээ
Морьд эргэхэд бороо нь зүсэрдэг
Монгол нутгийн тэнгэр мину зээ
Ижий амаржихад газар амардаг
Элгэн халуун нутаг мину зээ!
Тэнгэрйин хөх сэтэртэй
Тэнүүхэн сэлүүхэн нутаг мину
Энгэр цээжинд сахиустай
Эртний хаадын өлгий мину
Адуу нь үүрсэхэд салхи нь үүсдэг
Анир гүмхэн нутаг мину зээ
Овоо босоход домог амилдаг
Орчлонд ганцхан нутаг мину

Facebook Twitter Google Plus