Чамайгаа хайрла юу

Бал бурмыг уруулаас чинь амсюу гээд
Чамайгаа үнсэн хайрла юу
Байгаа төрх чинь төгөлдөр сайхан гээд
Чамайгаа залбиран хайрла юу 
Чамайг хайрла юу
Нандигнан хайрла юу
Чамайгаа хайрла юу
Насаараа  хайрла юу
Гэгэлзтэл дуулахыг чинь сонсох гээд
Чамайгаа уярч хайрла юу
Сэргэлэн оддын тоогоор инээлдэх гээд
Чамайгаа жаргаан хайрла юу
Чамайг хайрла юу
Нандигнан хайрла юу
Чамайгаа хайрла юу
Насаараа  хайрла юу
Алган дээрх алтан нар чинь болъюу гээд
Чамайгаа амь мэт хайрла юу
Амьдралын сайхныг хамтдаа бүтээнэ гээд
Чамайгаа хөглөн хайрла юу
Чамайг хайрла юу
Нандигнан хайрла юу
Чамайгаа хайрла юу
Насаараа  хайрла юу
Чамайг хайрла юу
Нандигнан хайрла юу
Чамайгаа хайрла юу
Насаараа  хайрла юу
Чамайгаа хайрла юу
Насаараа  хайрла юу
Facebook Twitter Google Plus