Аав ээж хоёр минь

Эрдэнээр эрдэнээр эрдэнээр уйлавч
Эргэж олдохгүй ээж минь ээ
Алтаар алтаар хайлавч
Ахиад заяахгүй аав минь ээ
 
Хүний дайтай явна гэж
Хүүдээ итгээрэй ээж минь ээ
Олондоо тустай явна гэж
Охиноорой бахархаарай аав минь ээ
 
Эрдэнээр эрдэнээр эрдэнээр уйлавч
Эргэж олдохгүй ээж минь ээ
Алтаар алтаар хайлавч
Ахиад заяахгүй аав ээж хоёр минь
Facebook Twitter Google Plus