Хатариш

Цэцэгт номин талынхаа зэрэглээн дунд нь хатирьяа
Цэнгэг уст буурынхаа мандал дээр нь хатирьяа
Мөнх цас сарьдагийнхаа оргил дээр нь хатирьяа
Мөнх хөх тэнгэрийнхээ үүлэн дээр нь хатирьяа
Сормуус хөмсөг гоёхонтой нүдэн дээр чинь шамбайнаа
Сондор содон гоёлтой зүрхэн дээр чинь шамбайнаа
Энхэр ялдам хоолойтой тайзан дээрээ шамбайнаа
Эхил ёохор машинтай хурдны зам дээр шамбайнаа
Яван хатариш, өшөө хатариш
Яван хатариш, өшөө хатариш, хатариш
Яван хатариш, өшөө хатариш
Яван хатариш, өшөө хатариш, хатариш
Жороотойхон мориндоо жолоо мундар шамбайнаа
Эмнэг догшин мориндоо эмээл мундар шамбайнаа
Эхил хайhан та нартаа ёохор суугаад шамбайнаа
Эхил хайhан та нартаа ёохор суугаад шамбайнаа
Цэцэгт номин талынхаа зэрэглээн дунд нь хатирьяа
Цэнгэг уст буурынхаа мандал дээр нь хатирьяа
Мөнх цас сарьдагийнхаа оргил дээр нь хатирьяа
Мөнх хөх тэнгэрийнхээ үүлэн дээр нь хатирьяа
Яван хатариш, өшөө хатариш
Яван хатариш, өшөө хатариш
Яван хатариш, өшөө хатариш
Явган хатариш, өшөө, өшөө хатариш
Бүжиглэе, дуулья
Яван хатариш, өшөө хатариш
Яван хатариш, өшөө хатариш
Яван хатариш, өшөө хатариш
Яван хатариш, өшөө, өшөө хатариш
Яван хатариш, өшөө хатариш
Яван хатариш, өшөө хатариш
Яван хатариш, өшөө хатариш
Яван хатариш, өшөө, өшөө хатариш

Facebook Twitter Google Plus