Буурал аав

Нарлаг өндөр Алтайн ууланд
Намрын хяруу уанахад
Настай буурал аав минь
Намайгаа мөрөөдөн суугаа даа
  Аа аа аа аа
  Аа аа аа аа
  Намайгаа мөрөөдөн суугаа даа
Сүрлэг өндөр Алтайн ууланд
Шүүдэр хяруу унаа даа
Сүргийин дэргэдээс аав минь
Сүүмийх алсыг ширтээ дээ
  Аа аа аа аа
  Аа аа аа аа
  Намайгаа мөрөөдөн суугаа даа
Будант өндөр Алтайн уулаар
Буурал хяруу ороо доо
Буцаад хүү минь ирнэ гээд
Буурал аав минь хүлээгээ дээ
  Аа аа аа аа
  Аа аа аа аа
  Намайгаа мөрөөдөн суугаа даа
Өндэр буурал Алтайн уулаар
Өвсний толгой цайраа даа
Өвгөн буурал аав минь
Үрээ дурсан суугаа даа
  Аа аа аа аа
  Аа аа аа аа
  Намайгаа мөрөөдөн суугаа даа

Facebook Twitter Google Plus