Чандмань эрдэнэ

Аав аа!
Ай.
Нар сар одон гурав юу вэ?
О чандмань эрдэнэ.
Навч цэцэг жимсэн гурав юу вэ?
О чандмань эрдэнэ.

Аав ээж бидэн гурав юу вэ?
О чандмань эрдэнэ.

Гурван гурвын есөн хүсэл биелтүгэй!

Мөөм өө!
Ай.
Нар сар одон гурав юу вэ?
О чандмань эрдэнэ.
Навч цэцэг жимсэн гурав юу вэ?
О чандмань эрдэнэ.

Аав ээж бидэн гурав юу вэ?
О чандмань эрдэнэ.

Гурван гурвын есөн хүсэл биелтүгэй!

Нурмаа аа!
Аа?
Нар сар одон гурав юу вэ?

Мэдэхгүй.
Навч цэцэг жимсэн гурав юу вэ?

Юу вэ?
Аав нь ээж нь бидэн гурав юу вэ?

О тийм ээ дээ.
Гурван гурвын есөн хүсэл биелтүгэй!

Facebook Twitter Google Plus