Үзэсгэлэнт од

Тэнгэрт одод анивчаад

Мөрөөдлийн мөнгөн шөнө нөмөрлөө

Тэртээд гялалзах үзэсгэлэнт од минь

Миний зүрхэнд харвалаа

Зүүдэнд минь үзэгдсэн

Зүрхэнд минь үгүйлэгдсэн

Чи миний үзэсгэлэнт од

Алсаас одод анивчаад

Амгалан энхийн шөнө нөмөрлөө

Алсаас гялалзах үзэсгэлэнт од минь

Миний зүрхэнд харвалаа

Зүүдэнд минь үзэгдсэн

Зүрхэнд минь үгүйлэгдсэн

Чи миний үзэсгэлэнт од

Зүүдэнд минь үзэгдсэн

Зүрхэнд минь үгүйлэгдсэн

Чи миний үзэсгэлэнт од

Тэнгэрт одод анивчаад

Мөрөөдлийн мөнгөн шөнө нөмөрлөө

Тэртээд гялалзах үзэсгэлэнт од минь

Миний зүрхэнд харвалаа

Зүүдэнд минь үзэгдсэн

Зүрхэнд минь үгүйлэгдсэн

Чи миний үзэсгэлэнт од

Facebook Twitter Google Plus