Эсэн энх болтугай

Аа аа аа аа
Энх эсэн болтугай
Цасны цагаан ширхэг бүхэн 
Хадны дулаан нөмөр бүхэн
Ургах нарны гэрэл бүхэн
Уудам тэнгэрийн мичид бүхэн
Аа аа аа аа
Энх эсэн болтугай
Модны ногоон мөчир бүхэн
Усны цэгээн шувууд бүхэн
Урсах мөрний дусал бүхэн
Уужим дэлхийн цэцэг бүхэн
Аа аа аа аа 
Энх эсэн болтугай
Хүний сайхан үрс бүхэн
Хүслийн гайхам үзүүр бүхэн
Хөвчин дэлхийн цэцэг бүхэн
Хүрэх ирээдүйн өдөр бүхэн
Аа аа аа аа 
Энх эсэн болтугай
Аа аа аа аа 
Энх эсэн болтугай
Аа аа аа аа 
Энх эсэн болтугай
Энх эсэн болтугай
Facebook Twitter Google Plus