Үргэлж өөдөө

Гундаж битгий
бусдад харагд
Гудайхгүй босоод
инээгээд алх
Гуньж битгий
өөрийгөө зовоо
Гутралаа тайлан
мөнхөд нар шиг мишээ
Зүдэрч бүдэрч уналаа ч
бусдад бүү тооч
Зүгээр л ирээдүй рүү
инээгээд тэмүүл
Зүхэж харааж байсан ч
үгийг нь бүү тоо
Золбоо хийморийн туг шиг
үргэлж өөдөө манд
Сөхөрч битгий
амьдралд дарагд
Сөөмхөн ч гэлээ
урагшаа тэмүүл
Цөхрөх үе хэдий
олон ч гэлээ
Сэтгэлээ нээж уудам
тэнгэр шиг цэлмээч
Зүдэрч бүдэрч уналаа ч
бусдад бүү тооч
Зүгээр л ирээдүй рүү
инээгээд тэмүүл
Зүхэж харааж байсан ч
үгийг нь бүү тоо
Золбоо хийморийн туг шиг
үргэлж өөдөө манд
Уйлж битгий
зүрхээ шаналга
Унах үе олон ч
босох үе ихээ
Ухаан саруул хүсэл
байгаа цагт
Урагшлах харгуй гэрлээ
хэзээ ч бөхөөхгүй ээ
Зүдэрч бүдэрч уналаа ч
бусдад бүү тооч
Зүгээр л ирээдүй рүү
инээгээд тэмүүл
Зүхэж харааж байсан ч
үгийг нь бүү тоо
Золбоо хийморийн туг шиг
үргэлж өөдөө манд
Зүдэрч бүдэрч уналаа ч
бусдад бүү тооч
Зүгээр л ирээдүй рүү
инээгээд тэмүүл
Зүхэж харааж байсан ч
үгийг нь бүү тоо
Золбоо хийморийн туг шиг
үргэлж өөдөө манд
Гундаж битгий
бусдад харагд
Гудайхгүй босоод
инээгээд алх
Гуньж битгий
өөрийгөө зовоо
Гутралаа тайлан
мөнхөд нар шиг мишээ
Зүдэрч бүдэрч уналаа ч
бусдад бүү тооч
Зүгээр л ирээдүй рүү
инээгээд тэмүүл
Зүхэж харааж байсан ч
үгийг нь бүү тоо
Золбоо хийморийн туг шиг
үргэлж өөдөө манд
Зүдэрч бүдэрч уналаа ч
бусдад бүү тооч
Зүгээр л ирээдүй рүү
инээгээд тэмүүл
Зүхэж харааж байсан ч
үгийг нь бүү тоо
Золбоо хийморийн туг шиг
үргэлж өөдөө манд
Золбоо хийморийн туг шиг
үргэлж өөдөө манд
Facebook Twitter Google Plus