Сэтгэлийн жигүүр

Нартай борооны дусал шиг
Нүд гялбам хурцхан өнгөтэй
Найгаж байгаа ой шиг
Намуун зөөлөн аястай

Олны дунд жавхаатай
Онцгой нэгэн аястай
Чиний минь хайр
Сэтгэлийн минь жигүүр ээ

Намуухан улаан цэцэг шиг
Нүдэнд хурцхан өнгөтэй
Мандаж байгаа нар шиг
Машид гэгээн баясалтай

Олны дунд жавхаатай
Онцгой нэгэн аястай
Чиний минь хайр
Сэтгэлийн минь жигүүр ээ

Нартай борооны дусал шиг
Нүд гялбам хурцхан өнгөтэй
Найгаж байгаа ой шиг
Намуун зөөлөн аястай

Олны дунд жавхаатай
Онцгой нэгэн аястай
Чиний минь хайр
Сэтгэлийн минь жигүүр ээ

Олны дунд жавхаатай
Онцгой нэгэн аястай
Чиний минь хайр
Сэтгэлийн минь жигүүр ээ

Facebook Twitter Google Plus