To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is installed.

Зандан шоо

Харцагын шунгах эрмүүнээр
Хадан халилд цойлохдоо
Хаа чиг хүрэх эрээрээ
Хатан туурай нь баараагүй
Залуу танхил насандаа
Заяа холбон довтолгосоор
Замилан хорвоог эдэлсэн
Зандан шоо гэгч морьтой сон
Яхир сунгуу бартаагаар
Янгир адил шуугихдаа
Ямар ч давчуу цаг хэмийн
Янагийн болзоонд саатаагүй
    Залуу танхил насандаа
    Заяа холбон довтолгосоор
    Замлин хорвоог эдэлсэн
    Зандан Шоо гэгч морьтой сон
Ганга л царван анхилуулаад
Газар шүргэн дүүлэхдээ
Гаргуун хурдан хатиргаа
Ганцхан ч удаа саагаагүй
    Залуу танхил насандаа
    Заяа холбон довтолгосоор
    Замлин хорвоог эдэлсэн
    Зандан Шоо гэгч морьтой сон
Төхмийн найрын уян дээр
Түмэн гайхаад бараагүй
Төрийн наадмын бариан дээр
Түрүү магнай алдаагүй
    Залуу танхил насандаа
    Заяа холбон довтолгосоор
    Замлин хорвоог эдэлсэн
    Зандан Шоо гэгч морьтой сон

Facebook Twitter Google Plus