Бидний тухай

Үүсгэн байгуулагч

Доржийн Гансүх

Мэргэжил: Математикч

Боловсрол: Хэнтий аймгийн Бэрх хотын 10 жилийн дунд сургууль, Монгол Улсын Их Сургуулийг тус тус дүүргэсэн.

Ажилласан байдал: 1997-1999 онд "Мэйжикнэт" ХХК-д инженер, 2000-2003 онд АНУ-ын “Говийн санаачилга” төсөлд мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн, 2007-2008 онд “Оюу толгой” төсөлд системийн инженер, 2007 оноос хойш "Монголын Ипотекийн Корпораци" ХХК-д мэдээллийн технологийн мэргэжилтнээр ажиллаж байна.

Шагнал: Мэдээлэл, харилцаа холбооны тэргүүний ажилтан.